Північне міжрегіональне управління
лісового та мисливського господарства

Офіційний вебсайт

(0462) 676 942

info@n.forest.gov.ua

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №675/2014 Про присудження Державних премій України в галузі науки і техніки 2013 року

На підставі подання Комітету з Державних премій України в галузі науки і техніки постановляю:

1. Присудити Державні премії України в галузі науки і техніки 2013 року:

— за цикл наукових праць “Закономірності хвиле-вихрових процесів у суцільному середовищі”:

ЧЕРКЕСОВУ Леоніду Васильовичу – члену-кореспондентові Національної академії наук України, завідувачеві відділу Морського гідрофізичного інституту НАН України

НІКІШОВУ Володимиру Івановичу – члену-кореспондентові Національної академії наук України, заступникові директора Інституту гідромеханіки НАН України

БОЙКУ Віктору Вікторовичу – докторові технічних наук, завідувачеві лабораторії Інституту гідромеханіки НАН України

СЕЛЕЗОВУ Ігорю Тимофійовичу – докторові фізико-математичних наук, завідувачеві відділу Інституту гідромеханіки НАН України

ХОМИЦЬКОМУ Віталію Володимировичу – кандидатові технічних наук, старшому науковому співробітникові Інституту гідромеханіки НАН України

МАДЕРИЧУ Володимиру Станіславовичу – докторові фізико-математичних наук, завідувачеві відділу Інституту проблем математичних машин і систем НАН України

КОПАЧЕВСЬКОМУ Миколі Дмитровичу – докторові фізико-математичних наук, завідувачеві кафедри Таврійського національного університету імені В.І.Вернадського

МЕЛЕШКУ В’ячеславу Володимировичу – докторові фізико-математичних наук (посмертно);

— за цикл наукових праць “Нелінійні хвилі та солітони у фізиці конденсованого середовища”:

ЯМПОЛЬСЬКОМУ Валерію Олександровичу – члену-кореспондентові Національної академії наук України, завідувачеві відділу Інституту радіофізики та електроніки імені О.Я.Усикова НАН України

ІВАНОВУ Борису Олексійовичу – члену-кореспондентові Національної академії наук України, завідувачеві лабораторії Інституту магнетизму НАН України та Міністерства освіти і науки України

БІЛОКОЛОСУ Євгену Дмитровичу – докторові фізико-математичних наук, завідувачеві відділу Інституту магнетизму НАН України та Міністерства освіти і науки України

ЗОЛОТАРЮКУ Олександру Васильовичу – докторові фізико-математичних наук, головному науковому співробітникові Інституту теоретичної фізики імені М.М.Боголюбова НАН України

БРИЖИК Ларисі Свиридівні – докторові фізико-математичних наук, провідному науковому співробітникові Інституту теоретичної фізики імені М.М.Боголюбова НАН України

ЗОЛОТАРЮКУ Ярославу Олександровичу – докторові фізико-математичних наук, провідному науковому співробітникові Інституту теоретичної фізики імені М.М.Боголюбова НАН України

КОВАЛЬОВУ Олександру Семеновичу – докторові фізико-математичних наук, провідному науковому співробітникові Фізико-технічного інституту низьких температур імені Б.І.Вєркіна НАН України

КОЛЕЖУКУ Олексію Костянтиновичу – докторові фізико-математичних наук, професорові Київського національного університету імені Тараса Шевченка

ГОЛОДУ Петру Івановичу – докторові фізико-математичних наук (посмертно)

КІВШАРУ Юрію Семеновичу – кандидатові фізико-математичних наук, керівникові відділу Австралійського національного університету (м.Канберра, Австралія);

– за цикл наукових праць “Наукові засади створення нових елементоорганічних сполук і матеріалів на їх основі”:

КОЛОДЯЖНОМУ Олегу Івановичу – члену-кореспондентові Національної академії наук України, завідувачеві відділу Інституту біоорганічної хімії та нафтохімії НАН України

КАЛЬЧЕНКУ Віталію Івановичу ~ члену-кореспондентові Національної академії наук України, директорові Інституту органічної хімії НАН України

ШЕРМОЛОВИЧУ Юрію Григоровичу – докторові хімічних наук, заступникові директора Інституту органічної хімії НАН України

СИНИЦІ Анатолію Даниловичу – докторові хімічних наук (посмертно)

ОНИСЬКУ Петру Петровичу – докторові хімічних наук, провідному науковому співробітникові Інституту органічної хімії ПАН України

ПАШИННИКУ Валерію Юхимовичу – докторові хімічних наук, провідному науковому співробітникові Інституту органічної хімії НАН України

ПІНЧУКУ Олександру Михайловичу – докторові хімічних наук, провідному науковому співробітникові Інституту органічної хімії НАН України

ПОВОЛОЦЬКОМУ Марку Йосиповичу – кандидатові хімічних наук, завідувачеві відділу Інституту органічної хімії НАН України

МАРЧЕНКУ Анатолію Павловичу – кандидатові хімічних наук, провідному науковому співробітникові Інституту органічної хімії НАН України

ТОЛМАЧОВУ Андрію Олексійовичу – докторові хімічних наук, головному науковому співробітникові Київського національного університету імені Тараса Шевченка;

– за роботу “Підвищення ресурсу гірничо-металургійного обладнання на основі інноваційних технологій інженерії поверхні”:

ДОБРУШІНУ Леоніду Давидовичу – докторові технічних наук, завідувачеві відділу Інституту електрозварювання імені Є.О.Патона НАН України

РЯБЦЕВУ Ігорю Олександровичу – докторові технічних наук, завідувачеві відділу Інституту електрозварювання імені Є.О.Патона НАН України

КОРЖИКУ Володимиру Миколайовичу – докторові технічних наук, завідувачеві відділу Інституту електрозварювання імені Є.О.Патона НАН України

ЖУДРІ Олександру Петровичу – кандидатові технічних наук, завідувачеві відділу Інституту електрозварювання імені Є.О.Патона НАН України

ЛИХОШВІ Валерію Петровичу – докторові технічних наук, завідувачеві відділу Фізико-технологічного інституту металів та сплавів НАН України

ДІДИКУ Ростиславу Петровичу – докторові технічних наук, завідувачеві кафедри Національного гірничого університету

ВАХРУШЕВІЙ Вірі Єергіївні – докторові технічних наук, професорові Придніпровської державної академії будівництва та архітектури

ТКАЧЕНКУ Едуарду Анатолійовичу – докторові технічних наук, професорові Національної металургійної академії України

САВІНУ Валерію Васильовичу – докторові фізико-математичних наук, професорові комунального закладу “Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти” Запорізької обласної ради

ЗАВАЛІЮ Олександру Борисовичу – технічному директорові товариства з обмеженою відповідальністю – Інноваційна науково-промислова фірма “Техпромремонт ЛТД”;

— за роботу “Створення високоточного обладнання та виготовлення крупногабаритних деталей і устаткування”:

ВОЛКОГОНУ Володимиру Михайловичу – докторові технічних наук, завідувачеві відділу Інституту проблем матеріалознавства імені І.М.Францевича НАН України

МЕЛЬНІЙЧУКУ Юрію Олексійовичу – кандидатові технічних наук, старшому науковому співробітникові Інституту надтвердих матеріалів імені В.М.Бакуля НАН України

АНТОНЮКУ Віктору Степановичу – докторові технічних наук, професорові Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут”

КОВАЛЬОВУ Віктору Дмитровичу – докторові технічних наук, завідувачеві кафедри Донбаської державної машинобудівної академії

РАЗЖИВІНУ Миколі Олексійовичу – першому заступникові директора публічного акціонерного товариства “Краматорський завод важкого верстатобудування”

ПАЛАШЕКУ Олегу Георгійовичу – головному конструкторові публічного акціонерного товариства “Краматорський завод важкого верстатобудування”

ВЛАДИМИРОВУ Анатолію Юрійовичу – провідному конструкторові публічного акціонерного товариства “Краматорський завод важкого верстатобудування”

ВОЛОШИНУ Олексію Івановичу – головному інженерові публічного акціонерного товариства “Новокраматорський машинобудівний завод”

ЄФІМОВУ Максиму Вікторовичу – генеральному директорові публічного акціонерного товариства “Енергомашспецсталь”

КОВАЛЬОВУ Олександру Григоровичу – директорові з технічного переоснаїцення і капітального будівництва публічного акціонерного товариства “Енергомашспецсталь”;

— за роботу “Автоматизована система обліку електричної енергії з контролем показників якості”:

ТЕСИКУ Юрію Федоровичу – докторові технічних наук, завідувачеві відділу Інституту електродинаміки НАН України

НОВСЬКОМУ Володимиру Олександровичу – докторові технічних наук, провідному науковому співробітникові Інституту електродинаміки НАН України

КАРАСІНСЬКОМУ Олегу Леоновичу – кандидатові технічних наук, старшому науковому співробітникові Інституту електродинаміки НАН України

ГРИБУ Олегу Герасимовичу – докторові технічних наук, завідувачеві кафедри Національного технічного університету “Харківський політехнічний інститут”

ДОВГАЛЮК Оксані Миколаївні – кандидатові технічних наук, доцентові Національного технічного університету “Харківський політехнічний інститут”

КАЛІНЧИКУ Василю Прокоповичу — кандидатові технічних наук, доцентові Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут”

ХОДАКІВ СЬКОМУ Анатолію Миколайовичу – кандидатові економічних наук, директорові відокремленого підрозділу державного підприємства “Національна енергетична компанія “Укренерго”

СВЕТЕЛІКУ Олександру Дмитровичу – заступникові начальника департаменту державного підприємства “Національна енергетична компанія “Укренерго”

ВАСИЛЬЧЕНКУ Володимиру Івановичу – начальникові управління державного підприємства “Національна енергетична компанія “Укренерго”

ПРАХОВНИКУ Артуру Веніаміновичу – докторові технічних наук (посмертно);

– за роботу “Забезпечення техногенної та екологічної безпеки при розробці вуглегазовихродовищ (теорія і практика)”:

БЕШТІ Олександру Степановичу – члену-кореспондентові Національної академії наук України, проректорові Національного гірничого університету

САМУСІ Володимиру Іллічу – докторові технічних наук, завідувачеві кафедри Національного гірничого університету

ДРІБАНУ Віктору Олександровичу – докторові технічних наук, заступникові директора Українського державного науково-дослідного і проектно-конструкторського інституту гірничої геології, геомеханіки і маркшейдерської справи НАН України

КАНІНУ Володимиру Олексійовичу – докторові технічних наук, завідувачеві відділу Українського державного науково-дослідного і проектно-конструкторського інституту гірничої геології, геомеханіки і маркшейдерської справи НАН України

ШНЕЄРУ Володимиру Рафаіловичу – кандидатові технічних наук, завідувачеві відділу Українського державного науково-дослідного і проектно-конструкторського інституту гірничої геології, геомеханіки і маркшейдерської справи НАН України

ГРІНЬОВУ Володимиру Герасимовичу – докторові технічних наук, директорові Інституту фізики гірничих процесів НАН України

СТАРІКОВУ Геннадію Петровичу – докторові технічних наук, головному науковому співробітникові Інституту фізики гірничих процесів НАН України

ФЕЛЬДМАНУ Едуарду Петровичу – докторові фізико-математичних наук, головному науковому співробітникові Інституту фізики гірничих процесів НАН України

ПАШКОВСЬКОМУ Петру Семеновичу – докторові технічних наук, першому заступникові директора Науково-дослідного інституту гірничорятувальної справи та пожежної безпеки “Респіратор”

СМОЛАНОВУ Сергію Миколайовичу – кандидатові технічних наук, начальникові Державної воєнізованої гірничорятувальної служби у вугільній промисловості;

– за цикл наукових праць “Розробка наукових основ та методів біоіндикації і біомоніторингу природних екосистем України”:

ЗАЙЦЕВУ Ювеналію Петровичу – академікові Національної академії наук України, радникові при дирекції Одеського філіалу Інституту біології південних морів імені О.О.Ковалевського НАН України

ДІДУХУ Якову Петровичу – члену-кореспондентові Національної академії наук України, завідувачеві відділу Інституту ботаніки імені М.Г.Холодного НАН України

КОНДРАТЮКУ Сергію Яковичу – докторові біологічних наук, завідувачеві відділу Інституту ботаніки імені М.Г.Холодного НАН України

АЛЕКСАНДРОВУ Борису Георгійовичу – докторові біологічних наук, керівникові Одеського філіалу Інституту біології південних морів імені О.О.Ковалевського НАН України

МІНІЧЕВІЙ Галині Григорівні – докторові біологічних наук, заступникові керівника Одеського філіалу Інституту біології південних морів імені О.О.Ковалевського НАН України

ВОРОБЙОВІЙ Людмилі Вікторівні – докторові біологічних наук, завідувачеві відділу Одеського філіалу Інституту біології південних морів імені О.О.Ковалевського НАН України

АФАНАСЬЄВУ Сергію Олександровичу – докторові біологічних наук, завідувачеві відділу Інституту гідробіології НАН України

БЛЮМУ Олегу Борисовичу – кандидатові біологічних наук, завідувачеві лабораторії Національного ботанічного саду імені М.М.Гришка НАН України

ТЮТЮННИКУ Юліану Геннадійовичу – докторові географічних наук, професорові Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв

БУКШІ Ігорю Федоровичу – кандидатові сільськогосподарських наук, першому заступникові директора Українського ордена “Знак Пошани” науково-дослідного інституту лісового господарства та агролісомеліорації імені Г.М.Висоцького Державного агентства лісових ресурсів України та НАН України;

— за цикл наукових праць “Кальцій-залежні клітинні механізми та їх роль в патологічних станах”:

ВОЙТЕНКО Нані Володимирівні – докторові біологічних наук, заступникові директора Інституту фізіології імені О.О.Богомольця ІіАН України

БІЛАНУ Павлу Володимировичу – докторові біологічних наук, завідувачеві лабораторії Інституту фізіології імені О.О.Богомольця НАН України

СКИБО Галині Григорівні – докторові медичних наук, завідувачеві лабораторії Інституту фізіології імені О.О.Богомольця НАН України

ДОСЕНКУ Віктору Євгеновичу – докторові медичних наук, провідному науковому співробітникові Інституту фізіології імені О.О.Богомольця НАН України

ПІВНЕВІЙ Тетяні Андріївні – докторові біологічних наук, провідному науковому співробітникові Інституту фізіології імені О.О.Богомольця НАН України

ГОРДІЄНКУ Дмитру Валерійовичу – кандидатові біологічних наук, завідувачеві лабораторії Інституту фізіології імені О.О.Богомольця НАН України

ІСАЄВУ Дмитру Сергійовичу – кандидатові біологічних наук, провідному науковому співробітникові Інституту фізіології імені О.О.Богомольця НАН України

МАКСИМЮКУ Олександру Петровичу – кандидатові біологічних наук, провідному науковому співробітникові Інституту фізіології імені О.О.Богомольця НАН України

ІСАЄВІЙ Олені Валентинівні – кандидатові біологічних наук, старшому науковому співробітникові Інституту фізіології імені О.О.Богомольця НАН України

КОПАЧ Ользі Володимирівні – кандидатові біологічних наук, старшому науковому співробітникові Інституту фізіології імені О.О.Богомольця НАН України;

— за роботу “Новітні біотехнології в діагностиці, лікуванні і профілактиці захворювань людини”:

ГРИНЮ Владиславу Костянтиновичу – докторові медичних наук, директорові державної установи “Інститут невідкладної і відновної хірургії імені В.К.Гусака Національної академії медичних наук України”

ГНИЛОРИБОВУ Андрію Михайловичу – докторові медичних наук, заступникові директора державної установи “Інститут невідкладної і відновної хірургії імені В.К.Гусака Національної академії медичних наук України”

МІМІНОШВІЛІ Омарі Ісідоровичу – докторові медичних наук, заступникові директора державної установи “Інститут невідкладної і відновної хірургії імені В.К.Гусака Національної академії медичних наук України”

МИХАЙЛІЧЕНКУ Вячеславу Юрійовичу – докторові медичних наук, вченому секретареві державної установи “Інститут невідкладної і відновної хірургії імені В.К.Гусака Національної академії медичних наук України”

ПОПАНДОПУЛУ Андрію Геннадійовичу – докторові медичних наук, завідувачеві лабораторії державної установи “Інститут невідкладної і відновної хірургії імені В.К.Гусака Національної академії медичних наук України”

БУШЕ Вікторії Валерїївні – кандидатові біологічних наук, біологові державної установи “Інститут невідкладної і відновної хірургії імені В.К.Гусака Національної академії медичних наук України”

КРАВЧЕНКО Тетяні Володимирівні – кандидатові медичних наук, лікареві-кардіологу державної установи “Інститут невідкладної і відновної хірургії імені В.К.Гусака Національної академії медичних наук України”

ДУМАНСЬКОМУ Юрію Васильовичу – докторові медичних наук, ректорові Донецького національного медичного університету імені М.Горького

ІГНАТЕНКУ Григорію Анатолійовичу – докторові медичних наук, завідувачеві кафедри Донецького національного медичного університету імені М.Горького

СИНЯЧЕНКУ Олегу Володимировичу – докторові медичних наук, завідувачеві кафедри Донецького національного медичного університету імені М.Горького;

– за роботу “Прилади та засоби для діагностики та магнітної нанотерапії раку”:

ЛИТВИНЕНКУ Сергію Вікторовичу – кандидатові технічних наук, директорові дочірнього підприємства публічного акціонерного товариства “АТ Науково-дослідний інститут радіотехнічних вимірювань” Фірма “Радмір”

МАРУСЕНКУ Анатолію Іларіоновичу – кандидатові технічних наук, головному конструкторові дочірнього підприємства публічного акціонерного товариства “АТ Науково-дослідний інститут радіотехнічних вимірювань” Фірма “Радмір”

ПУПЧЕНКУ Віктору Івановичу – начальникові сектору дочірнього підприємства публічного акціонерного товариства “АТ Науково-дослідний інститут радіотехнічних вимірювань” Фірма “Радмір”

ШЕВЧЕНКУ Анатолію Дмитровичу – докторові технічних наук, провідному науковому співробітникові Інституту металофізики імені Г.В.Кур дюмова НАН України

БАРАННИКУ Євгену Олександровичу – докторові фізико-математичних наук, професорові Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна

ЩЕПОТІНУ Ігорю Борисовичу – докторові медичних наук, директорові Національного інституту раку

ОРЛУ Валерію Еммануїловичу – докторові біологічних наук, завідувачеві лабораторії Національного інституту раку

РОМАНОВУ Андрію Вікторовичу – кандидатові технічних наук, старшому науковому співробітникові Національного інституту раку

ДИКАН Ірині Миколаївні – докторові медичних наук, директорові державної установи “Інститут ядерної медицини та променевої діагностики Національної академії медичних наук України”

ЛІНСЬКІЙ Ганні Володимирівні – науковому співробітникові державної установи “Інститут неврології, психіатрії та наркології Національної академії медичних наук України”;

– за цикл наукових праць “Використання природних ресурсів України в умовах екологічних обмежень”:

ХВЕСИКУ Михайлу Артемовичу – докторові економічних наук, директорові державної установи “Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України”

ХЛОБИСТОВУ Євгену Володимировичу – докторові економічних наук, завідувачеві відділу державної установи “Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України”

МІЩЕНКУ Володимиру Сергійовичу – докторові економічних наук, головному науковому співробітникові державної установи “Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України”

РАДЧУКУ Валентину Васильовичу – докторові геологічних наук, завідувачеві відділу Інституту телекомунікацій і глобального інформаційного простору НАН України

КОРЖНЕВУ Михайлу Миколайовичу – докторові геолого-мінералогічних наук, професорові Київського національного університету імені Тараса Шевченка

ПАВЛИШИНУ Володимиру Івановичу – докторові геолого-мінералогічних наук, професорові Київського національного університету імені Тараса Шевченка

КУРИЛО Марії Михайлівні – кандидатові геологічних наук, доцентові Київського національного університету імені Тараса Шевченка

КРАСОВСЬКОМУ Григорію Яковичу – докторові технічних наук, професорові Національного аерокосмічного університету імені М.Є.Жуковського “Харківський авіаційний інститут”

АНДРІЄВСЬКОМУ Івану Дмитровичу – кандидатові економічних наук, старшому науковому співробітникові Українського державного геологорозвідувального інституту;

-за розробку наукових основ і формування Банку генетичних ресурсів польових культур України:

КОБИЗЄВІЙ Любові Никифорівні – докторові сільськогосподарських наук, заступникові директора Інституту рослинництва імені В.Я.Юр’єва Національної академії аграрних наук України

РЯБЧУНУ Віктору Кузьмичу – кандидатові біологічних наук, заступникові директора Інституту рослинництва імені В.Я.Юр’єва Національної академії аграрних наук України

КУЗЬМИШИНІЙ Наталії Василівні – кандидатові сільськогосподарських наук, завідувачеві лабораторії Інституту рослинництва імені В.Я.Юр’єва Національної академії аграрних наук України

КИРИЧЕНКУ Віктору Васильовичу – докторові сільськогосподарських наук, директорові Інституту рослинництва імені В.Я.Юр’єва Національної академії аграрних наук України

ПЕТРЕНКОВІЙ Вірі Павлівні – докторові сільськогосподарських наук, головному науковому співробітникові Інституту рослинництва імені В.Я.Юр’єва Національної академії аграрних наук України

БОГУСЛАВСЬКОМУ Роману Львовичу – кандидатові біологічних наук, провідному науковому співробітникові Інституту рослинництва імені В.Я.Юр’єва Національної академії аграрних наук України

ХАРЧЕНКУ Юрію Вікторовичу – кандидатові сільськогосподарських наук, директорові Устимівської дослідної станції рослинництва Інституту рослинництва імені В.Я.Юр’єва Національної академії аграрних наук України

КІР’ЯНУ Віктору Михайловичу – кандидатові сільськогосподарських наук, заступникові директора Устимівської дослідної станції рослинництва Інституту рослинництва імені В.Я.Юр’єва Національної академії аграрних наук України

МАМЕНКУ Павлу Миколайовичу – кандидатові біологічних наук, старшому науковому співробітникові Інституту фізіології рослин і генетики НАН України

ОКСЬОМУ Володимиру Полікарповичу – кандидатові біологічних наук, науковому співробітникові Інституту фізіології рослин і генетики НАН України;

— за роботу “Поліфункціональні шкіряні та хутрові матеріали”:

ГРИЩЕНКУ Івану Михайловичу – докторові економічних наук, ректорові Київського національного університету технологій та дизайну

ГАРКАВЕНКО Світлані Степанівні – докторові технічних наук, завідувачеві кафедри Київського національного університету технологій та дизайну

КАСЬЯНУ Едуарду Євгеновичу – докторові технічних наук, завідувачеві кафедри Київського національного університету технологій та дизайну

ДАНИЛКОВИЧУ Анатолію Григоровичу – докторові технічних наук, професорові Київського національного університету технологій та дизайну

КОНОВАЛУ Віктору Павловичу – докторові технічних наук, професорові Київського національного університету технологій та дизайну

МОКРОУСОВІЙ Олені Романівні – докторові технічних наук, професорові Київського національного університету технологій та дизайну

ПЛАВАН Вікторії Петрівні – докторові технічних наук, професорові Київського національного університету технологій та дизайну

СКИБІ Миколі Єгоровичу – докторові технічних наук, ректорові Хмельницького національного університету

ЖИГОЦЬКОМУ Олександру Григоровичу – кандидатові хімічних наук, старшому науковому співробітникові Інституту проблем матеріалознавства імені І.М.Францевича ПАН України

ЛІЩУКУ Віктору Івановичу – докторові технічних наук, генеральному директорові публічного акціонерного товариства “Чинбар”;

– за роботу “Енергоефективні технології прискореного зведення об’єктів промислового та цивільного будівництва”:

ФІАЛКО Наталії Михайлівні – члену-кореспондентові Національної академії наук України, завідувачеві відділу Інституту технічної теплофізики ПАН України

ПРОКОПОВУ Віктору Григоровичу – докторові технічних наук, провідному науковому співробітникові Інституту технічної теплофізики НАН України

ФАРЕНЮКУ Геннадію Григоровичу – докторові технічних наук, директорові державного підприємства “Державний науково-дослідний інститут будівельних конструкцій”

ЧЕРНИХ Людмилі Федорівні – докторові технічних наук (посмертно)

САВЕНКУ Володимиру Івановичу – кандидатові технічних наук, доцентові Київського національного університету будівництва і архітектури

МАЛИКУ Миколі Миколайовичу – генеральному директорові товариства з обмеженою відповідальністю “МСБУД”

МЕЛЬНИКУ Василю Капітоновичу – кандидатові технічних наук, начальникові відділу товариства з обмеженою відповідальністю “МСБУД”

СУХОРОСОВУ Івану Михайловичу – генеральному директорові публічного акціонерного товариства “Домобудівний комбінат № З”

КЛЮСУ Леоніду Галіновичу – заступникові генерального директора приватного акціонерного товариства Фірма “Фундамент”;

— за підручник “Тверднення металів і металевих композицій”. — Київ: НВП “Видавництво “Наукова думка”НАН України”, 2009. —447 с.:

БІЛОУСОВУ Вячеславу Володимировичу – докторові технічних наук, завідувачеві кафедри Донецького національного університету

НЕДОПЬОКІНУ Федору Вікторовичу – докторові технічних наук, професорові Донецького національного університету

ХРИЧИКОВУ Валерію Євгеновичу – докторові технічних наук, завідувачеві кафедри Національної металургійної академії України

КОНДРАТЕНКУ Віталію Михайловичу – кандидатові технічних наук, раднику директора Інституту нових технологій і матеріалів

ДМИТРІЄВУ Юрію Володимировичу – кандидатові технічних наук (посмертно)

ЛЕЙБЕНЗОНУ Вадиму Олександровичу – першому заступникові виконавчого директора закритого акціонерного товариства “Волгоградський металургійний завод “Красньїй Октябрь” (м.Волгоград, Російська Федерація);

— за підручник “Аптечна технологія ліків”.— Вінниця: видавництво “Нова книга”, 2007. – 640 с, іл.:

ТИХОНОВУ Олександру Івановичу – докторові фармацевтичних наук, професорові Національного фармацевтичного університету

ЯРНИХ Тетяні Григорівні ~ докторові фармацевтичних наук, завідувачеві кафедри Національного фармацевтичного університету.

2. Установити розмір Державної премії України в галузі науки і техніки на 2013 рік двісті п’ятдесят тисяч гривень кожна.

Президент України Петро ПОРОШЕНКО

23 серпня 2014 року