Північне міжрегіональне управління
лісового та мисливського господарства

Офіційний вебсайт

(0462) 676 942

info@n.forest.gov.ua

ПОЛОЖЕННЯ

Положення 30 Листопада 2018

ПОЛОЖЕННЯ

про ініціативну групу з підготовки установчих зборів для формування Громадської ради при Сумському обласному управлінні лісового та мисливського господарства

1.Загальні положення

1.1.Ініціативна група з підготовки установчих зборів для формування Громадської ради при Сумському обласному управлінні лісового та мисливського господарства /далі-Ініціативна група/ – це тимчасове об’єднання зацікавлених представників інститутів громадянського суспільства / далі ІГС/ та представників структурних підрозділів Сумського обласного управління лісового та мисливського господарства, яке створюється для забезпечення організації підготовки та проведення установчих зборів для формування Громадської ради при Сумському обласному управлінні лісового та мисливського господарства / далі-Установчі збори/.

1.2. Ініціативна група у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, актами Кабінету Міністрів України, цим Положенням та нормативно-правовими актами, які регулюють діяльність ІГС..

1.3. Членство представників ІГС у складі Ініціативної групи є добровільним.

1.4. До складу Ініціативної групи входить 5 осіб: представники ІГС, які здійснюють свою діяльність у сфері, що пов’язана з діяльністю Сумського обласного управління лісового та мисливського господарства, представники Сумського обласного управління лісового та мисливського господарства.

2. Мета та завдання Ініціативної групи

2.1. Здійснення організаційних заходів з підготовки та проведення Установчих зборів для формування Громадської ради при Сумському обласному управлінні лісового та мисливського господарства.

2.2. Розробка процедури проведення Установчих зборів / визначення дати проведення. етапів підготовки зборів, формату заяви та за потреби додатків до неї, встановлення порядку ведення зборів, обговорення пропозицій щодо порядку голосування, інших організаційних питань/.

2.3. Організація збору заяв ІГС, які виявили бажання брати участь в роботі Громадської ради, та / за рішенням Ініціативної групи/ інформації про кандидатури, внесені ІГС.

2.4. Аналітичне узагальнення поданих заяв і документів від ІГС та презентація аналітичного звіту на Установчих зборах.

2.5. Розробка порядку денного Установчих зборів, форми бюлетеня для рейтингового голосування та інших документів, необхідних для організації та проведення Установчих зборів.

2.6. Підготовка та затвердження списку учасників Установчих зборів.

2.7. Забезпечення відкритості і прозорості діяльності процесу підготовки і проведення Установчих зборів.

3.Організація діяльності Ініціативної групи

3.1. Діяльність та координацію взаємодії з Сумським обласним управлінням лісового та мисливського господарства ініціативної групи забезпечує Голова Ініціативної групи, який обирається з числа представників ІГС, представників структурних підрозділів Сумського обласного управління лісового та мисливського господарства шляхом відкритого голосування прямої більшості голосів загального складу Ініціативної групи під час першого засідання цієї групи; організовує планування діяльності та проведення засідань Ініціативної групи; безпосередньо керує роботою секретаріату Ініціативної групи; звітує перед членами Ініціативної групи про хід підготовки до проведення Установчих зборів на усіх етапах підготовки до проведення установчих зборів та на Установчих зборах.

3.2. Секретаріат Ініціативної групи обирається у кількості 2 осіб з числа представників ІГС, або представників структурних підрозділів шляхом відкритого голосування прямої більшості голосів загального складу Ініціативної групи під час першого засідання цієї групи; забезпечує опрацювання, облік, зберігання заяв ІГС, які виявили бажання брати участь у роботі Громадської ради; готує та подає в установленому порядку для оприлюднення на офіційному веб-сайті Сумського обласного управління лісового та мисливського господарства протоколи засідань Ініціативної групи; забезпечує інформаційно-аналітичний супровід діяльності Ініціативної групи та проведення Установчих зборів.

3.3. Лічильна комісія Ініціативної групи обирається з числа представників ІГС або представників структурних підрозділів Сумського обласного управління лісового та мисливського господарства шляхом відкритого голосування прямої більшості голосів загального складу Ініціативної групи під час першого засідання цієї групи у кількості 2 осіб.

4. Права та обов’язки членів Ініціативної групи

4.1. Члени Ініціативної групи мають однакові права та несуть рівну відповідальність за свої дії.

4.2. Отримують інформацію про діяльність інститутів громадського суспільства та обирають учасників установчих зборів.

4.3. Виконують доручення керівника Ініціативної групи за результатами засідань.

4.4. Надають пропозиції з питань організації проведення Установчих зборів.

4.5. Здійснюють аналіз результатів роботи Ініціативної групи.

4.6. Беруть особисту участь в установчих зборах.